پویانمایی فرمانروایان مقدس

مجموعه فرمانروایان مقدس یکی از پویانمایی‌های پرطرفدار، جذاب و آموزنده میباشد. دارای نکات تربیتی‌ و …

  • داستان حضرت سموئیل (ع)
  • داستان فرمانروایی طالوت
  • داستان نبرد حضرت داوود (ع) و جالوت
  • داستان فرمانروایی حضرت داوود (ع)
  • داستان نبرد حضرت داوود (ع) با آرامیان
  • داستان حضرت سلیمان (ع) و آدونیا
  • داستان فرمانروایی حضرت سلیمان (ع)
مشاهده