پویانمایی حماسه یک دلاور ، شهید محمود کاوه

حماسۀ یک دلاور، سرگذشت رشادت‌های سردار شهید محمود کاوه از سرداران غیور سپاه پاسداران را درمنطقۀ کردستان بیان می‌کند.
این مجموعه، شرح زندگی و مبارزات شهید محمود کاوه، فرماندۀ تیپ ویژۀ شهدا در منطقه کردستان است که در سال ۱۳۶۱ طی عملیاتی موفق به پاکسازی گروهک‌ها و عناصر ضدانقلاب از منطقۀ جنگل آلواتان در محور پیرانشهر ـ سردشت شد.

شهید کاوه یکی ازجوان‌ترین فرماندهانی بود که هدایت جنگ ایران و عراق را به عهده گرفت. روزی که جنگ شروع شد او یک جوان ۱۹ ساله بود اما ۳ سال بعد، فرماندهی تیپ ویژۀ شهدا را عهده‌دار شد. تیپی که ازکلیدی‌ترین یگان‌های سپاه بود. رشادت‌ها وانجام عملیات خارق‌العاده توسط این تیپ با فرماندهی کاوه باعث شد به لشگر ویژه ارتقا یابد.

منبع توضیحات: NahalTV.ir

مشاهده